ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

ІНШІ НАПРЯМКИ

ТОВ “ТРИА-НЕТ” – експерт з багаторічним досвідом (понад 15 років на ринку) у галузі інформаційної безпеки, спроможний провести аудит з питань ІТ безпеки, модернізацію автоматизованих систем та систем захисту з урахуванням міжнародних і національних стандартів у сфері ІТ-безпеки та криптографії, підготувати організацію клієнта до сертифікації та провести державні експертизи засобів та систем у сфері захисту інформації. Рівень довіри з боку держави підтверджується наявністю ліцензій у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, а також спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

Контакт

За детальною інформацією по напрямку - звертайтесь.

Заступник генерального директора Шиян Едуард Олександрович +38-067-444-45-81

Технічний захист інформації

Пропонуємо наступні професійні послуги:

 • Побудова систем управління інформаційною безпекою (комплексних систем захисту інформації) в інформаційно-телекомунікаційних системах;
 • Проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;
 • Проведення державних експертиз програмних та апаратних засобів у сфері технічного захисту інформації.

Крім того, спроможні надати високоякісні послуги з проведення державних експертиз програмних та апаратних засобів у сфері криптографічного захисту інформації.

IT-КОНСАЛТИНГ ЗА НАПРЯМКОМ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ

Надаємо наступні послуги:

 • Проведення тестів на проникнення в систему.
 • Менеджмент інформаційної безпеки. Побудова та підтримка корпоративної системи управління інформаційною безпекою згідно з ISO27001, PCI-DSS, SOX та іншим.
 • Реагування на кібер-атаки та випадки шахрайства в ІТ системах. Проведення робіт із комп’ютерної криміналістики, з аналізу порушень в системах захисту інформації, аналізу шкідливого програмного забезпечення, із збору даних про хакерські угруповання, із підготовки рекомендацій, очищення заражених систем від шкідливих програм та “чорних ходів”, із аналізу журналів для пошуку шахрайської діяльності, відновлення даних та інше.
 • Операційна безпека. Надання послуг з моніторингу, підтримки та обслуговування компонентів архітектури інформаційної безпеки (SEIM, DLP, PKI, IDS/IPS, системи керування журналами, засоби антивірусного захисту інше).
 • Проєктування та планування захищеної ІТ-інфраструктури.

IT-АУТСОРСИНГ ЗА НАПРЯМКОМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

ІТ-аутсорсинг за напрямком інформаційної безпеки – передача організацією частини її завдань або процесів (функцій) з питань безпеки зовнішнім виконавцям на договірних умовах.

Послуга від нашої компанії дозволяє організаціям суттєво підвищити рівень керованості інформаційною безпекою при зменшенні витрат на неї та без втрат якості у захисті власних інформаційних ресурсів.

Аудит стану безпеки

Під час аудиту здійснюємо незалежну оцінка стану системи упра

вління інформаційною безпекою, за результатами якої визначається рівень її відповідності певним критеріям, та надаємо рекомендації згідно з міжнародними та національними стандартами: ISO 27001, СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010.

Окремо здійснюємо аудит програмних та апаратно-програмних засобів. При цьому досліджується їх стійкість до злому, засоби тестуються на проникнення, здійснюється експлуатація вразливих місць та надаються відповідні рекомендації.

Виконуємо наступні роботи:

 • Комплексний аудит стану безпеки інформаційних систем: дозволяє отримати найбільш повну та об’єктивну оцінку захищеності інформаційної системи, локалізувати наявні проблеми і розробити ефективну програму побудови системи управління інформаційною безпекою.
 • Аудит стану безпеки об’єктів ІТ-інфраструктури: дозволяє отримати оцінку рівня захищеності окремих об’єктів ІТ-інфраструктури організації.
 • Дослідження стійкості систем захисту до злому, тестування на проникнення, експлуатація вразливих місць.

НАШІ ПОСЛУГИ

 • Поставка та інсталяція обладнання ІТ інфраструктури, систем безпеки, телекомунікаційних мереж, моніторингових систем та програмно-апаратних комплексів.
 • Розробка програмного забезпечення спеціалізованого та загального призначення.
 • Сертифікація, поставка та впровадження потужних мережевих комплексів безпеки з вбудованими механізмами криптографічного захисту інформації для промислового та офісного використання у державних та недержавних організаціях.
 • Оптико/радіо/електротехнічні вимірювання.
 • Проєктування та побудова захищених телекомунікаційних мереж (пасивного та активного обладнання), ІТ об’єктів, центрів обробки даних, будівель зв’язку, мереж обміну даними між об’єктами. Впровадження комплексних рішень у сфері захисту інформації з використанням:
  • Цифрових систем передачі даних.
  • Мережевого обладнання, комп’ютерів, серверів, програмного забезпечення.
  • Цифрових АТС.
  • Структурованих кабельних систем.
  • Систем аудіо/відео конференц-зв’язку.
  • Контрольно-вимірювального обладнання та радіокомунікацій.
  • Інтегрованих систем безпеки.

ЛІЦЕНЗІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ

В наявності:

Ліцензії Адміністрації Держспецзв’язку на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, видані за рішеннями Адміністрації Держспецзв’язку № 559 від 23.10.2019 та № 509 від 31.08.2020.

Спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, наданий Службою безпеки України.

Інші напрямки діяльності

 • РОЗРОБКА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМ РАДІОМОНІТОРИНГУ

 • ПРОЄКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО ІТМ

 • ПОСТАЧАННЯ МЕРЕЖЕВОГО, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ТА ВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ