Мобільна станція радіоконтролю типу MMSRS

Мобільна станція радіоконтролю РЕЗ цифрового стільникового зв’язку та широкосмугового радіодоступу на базі цифрових приймачів діапазону частот 20-6000 МГц типу MMSRS. Переваги: Розширений діапазон; Розширена функціональність; Велика швидкість виявлення та ідентифікації; Автоматична процедура інструментальної оцінки; Автономність роботи.

 

Мобільна спеціалізована станція радіоконтролю РЕЗ цифрового стільникового зв’язку та широкосмугового радіодоступу на базі цифрових приймачів діапазону частот 20-6000 МГц типу MMSRS.

 1. Мотивація 

      Із перспективою впровадження в Україні новітніх технологій цифрового стільникового зв’язку LTE-FDD, LTE-M, LTE-TDD, NB-IoT/CatNB1, 5GNR у нових діапазонах радіочастот питання здійснення заходів ефективного радіочастотного моніторингу мобільними засобами стає як ніколи актуальним.

         Цілком реальною стає ситуація, коли в  умовах технологічної нейтральності, разом із вже працюючими в Україні радіотехнологій GSM, WCDMA (діапазон 2100 МГц), CDMA-800 (CDMA IS95, CDMA2000 lxRTT CDMA), LTE (1800 та 2600МГц) запрацюють нові, зазначені вище радіотехнологіїна наявних у оператора частотних ресурсах та нових, виділених відповідно до плану використання РЧР. 

         Із збільшенням радіочастотного ресурсу та кількості радіотехнологій  ГОЛОВНИМ стане питання забезпечення ЕМС та здійснення якісного радіочастотного моніторингу.

         Що компанія «ТРИА-НЕТ»  має на увазі під словом ЯКІСНОГО?

Задекларовані державою якісні послуги доступу до мережі високошвидкісного інтернету на 90% території для 99% споживачів із параметрами та показниками якості, що визначає НКРЗІ, потребують нових підходів до технічних рішень із моніторингу, для визначення проблемних ділянок на мережах ЦСЗ та підготовки ефективних рекомендацій для операторів з цих питань, а також оцінки параметрів та показників якості послуг на мережах ЦСЗ та оцінки ефективності цих мереж, з точки зору користувачів.

Тобто нова мобільна станція моніторингу крім оцінки ефірних параметрів випромінювань повинна оцінювати покриття мереж та їх доступність для користувачів. І такі можливості вже закладають провідні світові виробники.

  

Поставлено нові задачі, для виконання яких потрібні нові погляди та підходи до виконання технічних процедур, що вимагає створення принципово нових програмно-апаратних комплексів (ПАК) – як основи мобільних станцій моніторингу.

При цьому, головне, про що слід пам’ятати, інфраструктура радіочастотного моніторингу та контролю якості послуг на сьогодні вже існує. Впровадження нових підходів не повинно суттєво вплинути на її роботу, а лише розширити функціональність без залучення (із мінімальним залученням) додаткових сил та засобів.

Тоді очевидно, що такий ПАК повинен бути на 100% інтегрованим, у наявні у Замовника засоби, бути автоматичним та автономним під час проведення тестів та вимірювань. Звідси компактність і мала вага, широка функціональність, робота за європейськими алгоритмами вимірювань під час тетсдрайвів, висока надійність програмних та апаратних засобів, захист від збоїв по живленню, вібраціям та кліматичним умовам.

Призначення

  1. Призначення  та загальні можливості

МСРК MMSRS створена з метою оснащення підрозділів Замовника  автоматичним комплексом обладнання радіоконтролю РЕЗ цифрового стільникового зв’язку, РЕЗ широкосмугового радіодоступу мереж ШСД та РЕЗ класичних радіотехнологій всіх стандартів, що застосовуються на території України, які працюють у виділених згідно Плану використання радіочастотного ресурсу України смугах радіочастот від 20МГц до 6000МГц.МСРК MMSRS представляє собою комплекс сучасних цифрових програмно-апаратних засобів виробництва Роде і Шварц, які працюють із  спеціалізованим програмним забезпеченням (далі СПЗ) розробки ТОВ “ТРИА-НЕТ” або його партнерів, таких як FMeas або Сontrol-U, сумісним із ICS Control компанії ATDI, та забезпечує керування цими приладами для здійснення автоматичного радіочастотного моніторингу та первинної обробки його результатів. Зазначене обладнання встановлюється на транспортну базу, яку надає Замовник та управляється СПЗ.У разі окремих вимог Замовника, пов’язаних специфічними завданнями, що стоять саме перед ним СПЗ може бути написано саме під ці вимоги. Питання передачі прав власності та СПЗ, написане під завдання замовника вирішуються відповідно до діючих в Україні процедур.Мобільна станція MMSRS призначена для використання у мобільному варіанті – на стоянці автотранспортного засобу та під час його руху, а також, може використовуватися у якості портативного комплекту обладнання для роботи поза межами мобільної станції. На рівні СПЗ мобільна станція MMSRS може бути інтегрована до регіональної підсистеми АСРМ Замовника що забезпечує імпорт та експорт даних, планів ТРК, звітів про результати ТРК, а також порівняння бази даних отриманої в ході тестдрайвів із базою даних частотних присвоєнь.Мобільна станція MMSRS у автоматичному (основний), або автоматизованому режимах може виконувати такі завдання:

 • виявлення та інструментальне оцінювання параметрів радіовипромінювання РЕЗ ЦСЗ, ШСД, інших радіотехнологій (УКХ радіозв’язок, транкінговий радіозв’язок), що працюють у діапазоні робочих частот від 20 МГц до 6000 МГц (згідно рек. МСЕ-R SM.378, Довідника МСЕ, 2011 р.);
 • ідентифікацію джерел радіовипромінювання (далі ДРВ) вищезазначених радіотехнологій (згідно рек. МСЕ-R SM.1392, Довідника МСЕ, 2011 р.);
 • визначення зайнятості смуг частот та каналів (згідно рек. МСЕ-R SM.1392, SM.1880, SM.1050);
 • візуалізацію картографічних даних;
 • експорт/імпорт даних радіочастотного моніторингу у автоматизовану систему Замовника сумісну із продуктами ATDI, для виконання планових завдань з технічного радіоконтролю усіх радіотехнологій;
 • відображення у табличному вигляді результатів РЧМ, ідентифікацію ДРВ та інструментальне оцінювання їх параметрів, в тому числі у вигляді спектрограм;
 • документування результатів: ведення архіву даних виявлених радіочастот, спектрів, формування звітних документів;

локальне збереження та експорт/імпорт результатів радіочастотного моніторингу для їх узагальнення в автоматизованій системі Замовника.

цифрові радіочастотні сканери

Цифровий приймач

цифровий приймач на базі BB60C

2.3 Функціональність цифрового приймача

2.3.1 Для інструментального оцінювання параметрів радіовипромінювань РЕЗ ЦСЗ, РЕЗ ШСД, які ідентифікуються сканерами, а також РЕЗ інших радіотехнологій, що працюють у зоні ЕМД  МСРК MMSRS у якості вимірювального приймача із функціями аналізатора спектру може застосовуватися  другий тракт RF2 аналізатора мереж зв’язку TSMW, другий радіочастотний сканер TSME6 або TSMA6 скануючий приймач із функціями аналізатора спектру реального часу ВВ60С або аналізатор спектру FPL.

2.3.2 Інструментальне оцінювання ідентифікованих РЕЗ ЦСЗ та РЕЗ ШСД здійснюється у автоматичному режимі із документуванням результатів у локальній базі даних.

2.3.3 Інструментальне оцінювання РЕЗ інших радіотехнологій здійснюється у автоматичному режимі (основний), або у автоматизованому режимі, коли оператору мобільної станції необхідно прийняти рішення у локальному місці на маршруті руху.

2.3.4 Оцінювання зайнятості смуг частот та каналів в діапазоні робочих частот МСРК здійснюється у автоматизованому режимі

2.3.5 Методи та математичні алгоритми точності інструментального оцінювання параметрів випромінювання відповідають вимогам документів МСЕ-R.

цифровий приймач на базі FPL

Структурна схема МСРК MMSRS

 1. Структурна схема МСРК MMSRS

 

Комплект обладнання побудовано із декількох завершених технічних рішень об’єднаних у локальну обчислювальну мережу.

Кількість з’єднань РЧ трактів та LAN мінімізовано, що забезпечує підвищення надійності у роботі та зменшує кількість виходів із ладу обладнання.

Кількість антенних систем, що застосовуються під час роботи МСРК у вибраному режимі не перевищує кількості входів вимірювального та ідентифікаційного обладнання, що унеможливлює наявність часових затримок під час переключення антенних комутаторів.

Лінійка антенних підсилювачів, що підключаються автоматично у залежності від рівня вхідних сигналів забезпечує коректну експлуатацію МСРК в будь-яких умовах ЕМС

Технічні характеристики

Найменування характеристик Значення характеристик
Діапазон частот від 30 МГц до 6 ГГц
Кількість РЧ трактів 2
Тип частотних трактів Незалежні
Режим роботи трактів Незалежний, синхронний (зв’язаний), паралельний
Частота внутрішнього опорного генератора 10 MГц
Допустима відносна похибка відхилення частоти опорного генератора , αОП ± 1×10-6  за один  рік
Діапазони перестройки фільтрів преселекції,

у діапазоні частот за рівнем мінус 6 дБ

 

30 МГц – 600 МГц фіксований НЧ
600 МГц – 1,2 ГГц

1,2 ГГц – 1,7 ГГц

1,7 ГГц – 2,5 ГГц

Перестроюваний

смуговий 40 МГц

 

2,5 ГГц – 6 ГГц фіксований ВЧ
Діапазон вимірюваних рівнів Від середнього рівня шумів до +5 дБмВт
Середній рівень власних шумів, не більше:

 

З вимкненим попереднім підсилювачем

мінус 153 дБмВт/Гц

З увімкненим попе-реднім підсилювачем

мінус 163 дБмВт/Гц

Межі абсолютної похибки вимірювання рівня сигналу в кожному з РЧ трактів

 

в діапазоні частот

30 МГц – 2,5 ГГц

в діапазоні частот

2,5 ГГц – 6 ГГц

±1,0 дБ ±1,5 дБ
Відносний рівень інтермодуляційних

спотворень 3 порядку LИМ3, не більше

Попередній підсилювач вимкнено, рівень

сигналу на змішувачі

2х (-35 дБмВт)

мінус 65 дБн
Попередній підсилювач включено, рівень

сигналу на змішувачі

2х (-45 дБмВт)

мінус 60 дБн

 

Смуга аналізу (на кожний РЧ тракт) від 0,2 МГц до 20 МГц
Параметри АЦП Роздільна здатність 14 біт, пам’ять 200 мільйонів

відліків

Демодуляція системної інформації стандартів бездротового зв’язку LTE (FDD, TDD), GSM, TETRA, WCDMA, WiMAX, TD-SCDMA, CDMA2000, 1xEV-DO
Рівень сигналу, необхідний для декодування системної інформації вперше, не більше LTE (опція K29) мінус 123 дБмВт
WiMAX (опція K28) мінус 97 дБмВт
GSM (опція K21) мінус 118 дБмВт
WCDMA(опція K21) мінус 112 дБмВт
Рівень сигналу, необхідний для декодування системної інформації в подальшому, не більше LTE (опція K29) мінус 127 дБмВт
WiMAX (опція K28) мінус 112 дБмВт
GSM (опція K21) мінус 118 дБмВт
WCDMA(опція K21) мінус 118 дБмВт
Вхідний опір ВЧ входів 50 Ом
КСХН входу в діапазоні частот, не більше до 2,5 ГГц

від 2,5 ГГц до 6 ГГц

1,5

1,7

Роз’єм СВЧ входу: N-тип «розетка»
Умови експлуатації і маса-габаритні характеристики
Робочі умови експлуатації Температура від + 5 ºС до + 40 ºС

Відносна вологість повітря до 95 %

Умови зберігання та транспортування Температура від – 25 ºС до + 85 ºС
Відносна вологість повітря не більше 95%
Маса не більше 5,1 кг
Габаритні розміри (Ширина × Висота × Глибина) 180 мм × 130 мм × 270 мм
Живлення від постійного струму від 9 до18 В
Споживана потужність 65 Вт