Array
(
  [block_1] => Array
    (
      [photo] => https://3anet.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/img_20200814_1511523-min-scaled.jpg
      [name] => ЛУБЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
      [position] => Генеральний директор
    )

  [block_2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [text] => 

Загальна схема апаратної частини основного обладнання розміщеного у рюкзаку типу FreeRider є мінімально достатнім інструментарієм для здійснення технічних процедур ППЯ

Збір даних у ході тестдрайвів, їх первинне збереження та резервування

Обмін даними між апаратними складовими здійснюється за бездротовими протоколами обміну Bluetooth, або Wi-Fi всередині FreeRider.

Обмін файлами завдань «Tasks» та результатів лог-файлів здійснюється у автоматичному режимі засобами агенту автоматизації.

Є можливість переглядати отримані поточні результати тестдрайвів у режимі он-лайн, або із відтермінуванням часу перегляду, у режимі оф-лайн.

При включенні живлення СПЗ QualiPoc автоматично запускається на мобільних інженерних терміналах, що працюють у режимі «слейв».

 Вони готові до роботи за сценарієм оцінки ППЯ, який надходить від «майстра», функції якого виконує  планшетний ПК (Freerider Master Tablet)

При наявності сформованого на майстрі (отриманого від робочої станції, або сервера) завдання воно автоматично завантажується у СПЗ QualiPoc і запускають сценарій вимірювань (тестдрайвів).

Після закінчення вимірювань лог-файли формату «*.mf» стискаються і зберігаються в пам’яті інженерного мобільного терміналу у форматі «*.sqz».

Лог-файли із розширенням «*.sqz» передаються внутрішнім агентом автоматизації із інженерного мобільного терміналу із СПЗ QualiPoc по бездротовому каналу управління Bluetooth, або Wi-Fi, на АРМ керування (планшетний ПК), де файли вимірювань зберігається. На NCM-модулі керування можу бути створена їх резервна копія для перегляду у режимі оф-лайн.

[img] => https://3anet.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/image38.png ) [1] => Array ( [text] =>

 Завдання, Аналіз і постобробка результатів вимірювань ППЯ, їх гарантоване збереження

В залежності від конфігурації робочого місця аналізу та постобробки можуть застосовуватися різні методи передачі результатів вимірювань для їх подальшої обробки.

Загальна схема побудови Системи ППЯ передбачає декілька варіантів:  

          Із застосуванням служби та агенту автоматизації NQView

          Програмними засобами клієнтської частини СПЗ NQDI

          У ручному режимі програмно-апаратними засобами Windows через flesh-носії

Незалежно від технічних засобів (кінцевих пристроїв) збору даних ППЯ (окремих інженерних терміналів із СПЗ QualiPoc, або портативних комплектів та базі платформи FreeRider II, або FreeRider III, або мобільної платформі на базі Benchmarker II), які в ході вимірювань ППЯ у Системі використовують  проміжні сервери, які забезпечують «транспорт» та належать операторам ЦСЗ (SMS Server) Замовнику, або незалежному провайдеру (HTTP або HTTPS Server), та  стаціонарної частини що може складатися із Сервера Системи (NQDI + NQView + NQWeb) іх загальною базою даних та результатами вимірювань (SQL DB file + NQView + NQDI), що можуть зберігаються на сервері та/або одному чи декількох клієнтських робочих місць (NQDI Client_+ Controlling РС+ NQWeb Browser client + SmartMonitor).

  Сервер NQDI із загальною БД результатів може застосовуватися декількома Замовниками, що мають до нього відповідні (визначені) права доступу через службу автоматизації NQView. 

  SMS Server – складова мережі ЦСЗ кожного із операторів. Доступ до нього забезпечується у відповідності до отриманих пакетів послуг (SIM-карток операторів).

Аналогічні права доступу до мережі інтернет визначається послугами, закладеними у пакеті ( SIM-картка оператора)

Сервер зв’язку (HTTP або HTTPS Server) повинен територіально знаходитися у країні де здійснюються вимірювання ППЯ на як правило належить одному із відомих крупних провайдерів (ресурси орендуються), або одному із Замовників.

[img] => https://3anet.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/image49.png ) [2] => Array ( [text] =>

Сценарії завдань «tasks» на проведення тестів із контролю параметрів та показників якості (ППЯ) послуг цифрового стільникового зв’язку (ЦСЗ) можуть формуватися у наступних місцях:

1)  На інженерному мобільному терміналі із спеціальним програмним забезпеченням (СПЗ) QualiPoc SwissQual, (автономне використання окремо від FreeRider)

2) АРМі керування (планшетний ПК) портативного вимірювального комплексу побудованого на платформі FreeRider

3) АРМі аналізу та постобробки програмними засобами CПЗ ROMES4.19.хх,

4) АРМі аналізу та постобробки програмними засобами агенту автоматизації NetQual,

5)  клієнтською частиною СПЗ NQDI, у разі застосування системи ППЯ із сервером

Файл сценарію містить КРІ пакети (декілька технічних процедур ППЯ передбачених конкретним завданням). Він запускається автоматично або у визначений час та триває у автоматичному режимі від 4 до 8 годин в залежності від затвердженої методики тестування.

Файли із завданнями розміщуються у директорії «Tasks», наприклад за шляхом:  C:\ProgramData\Swissqual\Diversity\Tasks\

 

Програмне забезпечення QualiPoc встановлене на інженерні мобільні термінали на базі смартфону по завершенні тестдрайву автоматично генерують файли вимірювань у форматі «* .mf».

Наступні події описують, як файли вимірювань ППЯ стають доступними для постобробки у стаціонарній частині Вимірювального комплексу.

 1. Після закінчення вимірювань логфайли у форматі «*.mf» стискаються і зберігаються в пам’яті інженерного мобільного терміналу у форматі «*.sqz».
 2. Файли із розширенням «*.sqz» передаються внутрішнім агентом автоматизації із інженерного мобільного терміналу із СПЗ QualiPoc по бездротовому каналу управління Bluetooth, або Wi-Fi, на АРМ керування (планшетний ПК), де зберігається їх резервна копія для перегляду у режимі оф-лайн, а далі  через сервер зв’язку до АРМ постобробки засобами агенту автоматизації NQView. Передача файлів може здійснюватися як відразу після створення, або в момент, коли це заплановано в NQView.
 3. Агент автоматизації прогарамними засобами NQView автоматично забирає файли із результатами вимірювань із розширенням «*.sqz» з сервера зв’язку та зберігає файли на жорсткому диску, у визначеній адміністратором Вимірювального комплексу директорії. Тобто є можливість мати 1-2 резервні копії файлів із результатами вимірювань на локальному жорсткому диску або будь-якому файловому сервері.
 4. У разі застосування Системи постобробки на базі серверу NQDI від розархівує файли із результатами вимірювань формату «*.mf» із стиснутого (архівного) файлу формату «*.sqz» і автоматично імпортує файли у формат «*.mf»  у базу даних вимірювань SQL сервера NQDI.

Примітка: Після імпортування файлів формату «*.mf», які були тимчасово збережені на жорсткому диску останнього сервера, виделяються.

 1. Клієнтські частини програмного забезпечення NQDI та NQWeb можуть тепер отримувати доступ до результатів вимірювань ППЯ, для їх постобробки, наприклад, для створення звітів, або прив’язки  даних вимірювань до карт місцевості.

Програмний модуль із Агентом та Службою автоматизації (NetQual NQView) розміщені на стаціонарному ПК робочої станції та Сервері Системи  відповідає за обмін даними між всіма складовими Системи

Програмний модуль складається із адміністратора агенту автоматизації,  інтерфейсу користувача для його налаштування та Служби агенту автоматизації. Служба агенту автоматизації – це служба Windows, що працює у фоновому режимі та автоматизує поточні задачі, включаючи задачі NQDI, операції обміну файлами за протоколом FTP, операції із БД. 

[img] => https://3anet.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/image43.png ) [3] => Array ( [text] =>

Інтерфейс користувача дозволяє створювати та налаштовувати завдання «Tasks» у частині:

– налаштовувати FTP протоколи обміну файлами результатів;,

– взаємодіями із базою даних NQDI ( створення нової, експорту, імпорту даних вимірювань);

– працювати із SQL скриптами;

– формувати сценарії завдань із відповідним набором КРІ;

– експортувати дані у формати  «*. XLSX», «*.CSV», «*.HTML» файли для їх подальшої візуалізації та обробки у табличному вигляді.

– взаємодіяти  із системою постобробки та постпроцесінгу, що  побудовані у програмному середовищі «Smart Monitor», «Smart Reports» та «SmartAnalitecs» .

Наявність програмного модулю із Агентом та Службою автоматизації NetQual, у складі робочої станції аналізу та постобробки   дозволяє Замовникам що мають віддалений доступ до ресурсів Серверу NQDI та баз даних мати повноцінний доступ із визначеними адміністраторами правами до даних та засобів постобробки NQDI. Крім того вони мають змогу опрацьовувати результати вимірювань ППЯ засобами ROMES4.10хх при наявності опції ROMES NPA N11. 

[img] => https://3anet.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/image27.png ) ) )
15 Жовтня 2020

Служба та Агент автоматизації при обміні даними у Вимірювальних системах контролю якості на прикладі FreeRider

Загальна схема апаратної частини основного обладнання розміщеного у рюкзаку типу FreeRider є мінімально достатнім інструментарієм для здійснення технічних процедур ППЯ

Збір даних у ході тестдрайвів, їх первинне збереження та резервування

Обмін даними між апаратними складовими здійснюється за бездротовими протоколами обміну Bluetooth, або Wi-Fi всередині FreeRider.

Обмін файлами завдань «Tasks» та результатів лог-файлів здійснюється у автоматичному режимі засобами агенту автоматизації.

Є можливість переглядати отримані поточні результати тестдрайвів у режимі он-лайн, або із відтермінуванням часу перегляду, у режимі оф-лайн.

При включенні живлення СПЗ QualiPoc автоматично запускається на мобільних інженерних терміналах, що працюють у режимі «слейв».

 Вони готові до роботи за сценарієм оцінки ППЯ, який надходить від «майстра», функції якого виконує  планшетний ПК (Freerider Master Tablet)

При наявності сформованого на майстрі (отриманого від робочої станції, або сервера) завдання воно автоматично завантажується у СПЗ QualiPoc і запускають сценарій вимірювань (тестдрайвів).

Після закінчення вимірювань лог-файли формату «*.mf» стискаються і зберігаються в пам’яті інженерного мобільного терміналу у форматі «*.sqz».

Лог-файли із розширенням «*.sqz» передаються внутрішнім агентом автоматизації із інженерного мобільного терміналу із СПЗ QualiPoc по бездротовому каналу управління Bluetooth, або Wi-Fi, на АРМ керування (планшетний ПК), де файли вимірювань зберігається. На NCM-модулі керування можу бути створена їх резервна копія для перегляду у режимі оф-лайн.

 Завдання, Аналіз і постобробка результатів вимірювань ППЯ, їх гарантоване збереження

В залежності від конфігурації робочого місця аналізу та постобробки можуть застосовуватися різні методи передачі результатів вимірювань для їх подальшої обробки.

Загальна схема побудови Системи ППЯ передбачає декілька варіантів:  

          Із застосуванням служби та агенту автоматизації NQView

          Програмними засобами клієнтської частини СПЗ NQDI

          У ручному режимі програмно-апаратними засобами Windows через flesh-носії

Незалежно від технічних засобів (кінцевих пристроїв) збору даних ППЯ (окремих інженерних терміналів із СПЗ QualiPoc, або портативних комплектів та базі платформи FreeRider II, або FreeRider III, або мобільної платформі на базі Benchmarker II), які в ході вимірювань ППЯ у Системі використовують  проміжні сервери, які забезпечують «транспорт» та належать операторам ЦСЗ (SMS Server) Замовнику, або незалежному провайдеру (HTTP або HTTPS Server), та  стаціонарної частини що може складатися із Сервера Системи (NQDI + NQView + NQWeb) іх загальною базою даних та результатами вимірювань (SQL DB file + NQView + NQDI), що можуть зберігаються на сервері та/або одному чи декількох клієнтських робочих місць (NQDI Client_+ Controlling РС+ NQWeb Browser client + SmartMonitor).

  Сервер NQDI із загальною БД результатів може застосовуватися декількома Замовниками, що мають до нього відповідні (визначені) права доступу через службу автоматизації NQView. 

  SMS Server – складова мережі ЦСЗ кожного із операторів. Доступ до нього забезпечується у відповідності до отриманих пакетів послуг (SIM-карток операторів).

Аналогічні права доступу до мережі інтернет визначається послугами, закладеними у пакеті ( SIM-картка оператора)

Сервер зв’язку (HTTP або HTTPS Server) повинен територіально знаходитися у країні де здійснюються вимірювання ППЯ на як правило належить одному із відомих крупних провайдерів (ресурси орендуються), або одному із Замовників.

Сценарії завдань «tasks» на проведення тестів із контролю параметрів та показників якості (ППЯ) послуг цифрового стільникового зв’язку (ЦСЗ) можуть формуватися у наступних місцях:

1)  На інженерному мобільному терміналі із спеціальним програмним забезпеченням (СПЗ) QualiPoc SwissQual, (автономне використання окремо від FreeRider)

2) АРМі керування (планшетний ПК) портативного вимірювального комплексу побудованого на платформі FreeRider

3) АРМі аналізу та постобробки програмними засобами CПЗ ROMES4.19.хх,

4) АРМі аналізу та постобробки програмними засобами агенту автоматизації NetQual,

5)  клієнтською частиною СПЗ NQDI, у разі застосування системи ППЯ із сервером

Файл сценарію містить КРІ пакети (декілька технічних процедур ППЯ передбачених конкретним завданням). Він запускається автоматично або у визначений час та триває у автоматичному режимі від 4 до 8 годин в залежності від затвердженої методики тестування.

Файли із завданнями розміщуються у директорії «Tasks», наприклад за шляхом:  C:\ProgramData\Swissqual\Diversity\Tasks\

 

Програмне забезпечення QualiPoc встановлене на інженерні мобільні термінали на базі смартфону по завершенні тестдрайву автоматично генерують файли вимірювань у форматі «* .mf».

Наступні події описують, як файли вимірювань ППЯ стають доступними для постобробки у стаціонарній частині Вимірювального комплексу.

 1. Після закінчення вимірювань логфайли у форматі «*.mf» стискаються і зберігаються в пам’яті інженерного мобільного терміналу у форматі «*.sqz».
 2. Файли із розширенням «*.sqz» передаються внутрішнім агентом автоматизації із інженерного мобільного терміналу із СПЗ QualiPoc по бездротовому каналу управління Bluetooth, або Wi-Fi, на АРМ керування (планшетний ПК), де зберігається їх резервна копія для перегляду у режимі оф-лайн, а далі  через сервер зв’язку до АРМ постобробки засобами агенту автоматизації NQView. Передача файлів може здійснюватися як відразу після створення, або в момент, коли це заплановано в NQView.
 3. Агент автоматизації прогарамними засобами NQView автоматично забирає файли із результатами вимірювань із розширенням «*.sqz» з сервера зв’язку та зберігає файли на жорсткому диску, у визначеній адміністратором Вимірювального комплексу директорії. Тобто є можливість мати 1-2 резервні копії файлів із результатами вимірювань на локальному жорсткому диску або будь-якому файловому сервері.
 4. У разі застосування Системи постобробки на базі серверу NQDI від розархівує файли із результатами вимірювань формату «*.mf» із стиснутого (архівного) файлу формату «*.sqz» і автоматично імпортує файли у формат «*.mf»  у базу даних вимірювань SQL сервера NQDI.

Примітка: Після імпортування файлів формату «*.mf», які були тимчасово збережені на жорсткому диску останнього сервера, виделяються.

 1. Клієнтські частини програмного забезпечення NQDI та NQWeb можуть тепер отримувати доступ до результатів вимірювань ППЯ, для їх постобробки, наприклад, для створення звітів, або прив’язки  даних вимірювань до карт місцевості.

Програмний модуль із Агентом та Службою автоматизації (NetQual NQView) розміщені на стаціонарному ПК робочої станції та Сервері Системи  відповідає за обмін даними між всіма складовими Системи

Програмний модуль складається із адміністратора агенту автоматизації,  інтерфейсу користувача для його налаштування та Служби агенту автоматизації. Служба агенту автоматизації – це служба Windows, що працює у фоновому режимі та автоматизує поточні задачі, включаючи задачі NQDI, операції обміну файлами за протоколом FTP, операції із БД. 

Інтерфейс користувача дозволяє створювати та налаштовувати завдання «Tasks» у частині:

– налаштовувати FTP протоколи обміну файлами результатів;,

– взаємодіями із базою даних NQDI ( створення нової, експорту, імпорту даних вимірювань);

– працювати із SQL скриптами;

– формувати сценарії завдань із відповідним набором КРІ;

– експортувати дані у формати  «*. XLSX», «*.CSV», «*.HTML» файли для їх подальшої візуалізації та обробки у табличному вигляді.

– взаємодіяти  із системою постобробки та постпроцесінгу, що  побудовані у програмному середовищі «Smart Monitor», «Smart Reports» та «SmartAnalitecs» .

Наявність програмного модулю із Агентом та Службою автоматизації NetQual, у складі робочої станції аналізу та постобробки   дозволяє Замовникам що мають віддалений доступ до ресурсів Серверу NQDI та баз даних мати повноцінний доступ із визначеними адміністраторами правами до даних та засобів постобробки NQDI. Крім того вони мають змогу опрацьовувати результати вимірювань ППЯ засобами ROMES4.10хх при наявності опції ROMES NPA N11. 

Більше статей за схожою тематикою